بازی ها

لوتو

مبلغ120.000.000.000 میلیارد تومان 

جایزه تا این لحظه

امروز
یورو میلیون

459.000.000.000  میلیارد تومان  جایزه تا این لحظه

ست فورلایف

مبلغ 300.000.000 میلیون تومان هر ماه برای  30 سال

یورو میلیون و میلیاردر شدن شما

  کشورهای فرانسه و استرالیا از بنیانگزاران قرعه کشی یورو میلیون بودند تعداد زیادی ازبرندگان بزرگترین جوایز یورو میلیون را شرکت کنندگان انگلیسی  تشکیل میدهند بیشتر طرفداران یورو میلیون بیاد می آورند خانم و آقای وایر رو زمانی که مبلغ 1.800.000.000.000  میلیارد تومان رو در سال 2011 برنده شدند. وکمی بیشتر از یک سال بعد خانواده بیفورد موفق شدن جایزه 1.900.000.000.000 را برنده شوند.

با برنده ها آشنا شوید

$6,043,109

فیلم ها

رویای بزرگ

بازی کوچک

اگر فکر میکنید خوش شانس هستید اینجا بهترین جا برای امتحان شانس شماست     بازی کنید و لذت ببرید

هر روز با همفکری شما بهتر میشویم

نظر دهید